All Brands

Sajtóközlemények

Az Axel Springer árbevétele és üzleti eredménye 2017-ben jelentős mértékben növekedett

A vállalat elérte üzleti és stratégiai céljait / Árbevételének szerves növekedése: 6,3 %
/ Hirdetések kiigazított EBITDA-ja: 8,5 % / Növekedés mindegyik üzletágban / A digitális média szerves profitnövekedése: 12,5 % / A megajánlott osztalék részvényenként 2,00 euróra emelkedett / 2018-ra a kiigazított EBITDA és a kiigazított, egy részvényre jutó nyereség szerves növekedése 5-9 százalék körül várható.
 

Az Axel Springer következetesen megvalósította stratégiáját és elérte a Vállalatcsoportnak a 2017-es üzleti évre kitűzött összes célját. A szerves növekedés előtérbe helyezése, a meglévő portfóliók közötti szinergiák kihasználása és a célzott felvásárlások meghozták az eredményt: A tárgyévben minden üzletág értékesítése és nyeresége növekedett. A digitális üzleti modellek különösen hozzájárultak ehhez a fejlődéshez. Az elmúlt üzleti év során ezek realizálták az árbevétel 71,5 százalékát, a hirdetési bevételek 87,1 százalékát és a kiigazított konszolidált EBITDA 80,0 százalékát. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva a digitális tevékenységek jelentős, 12,5 %-os árbevétel növekedést értek el.

Összességében az Axel Springer vállalati árbevétele 8,3 %-kal növekedett. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva az árbevételek növekedése 6,3 % volt. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) a beszerzési árallokációkkal és egyszeri hatásokkal kiigazított értéke 8,5 %-os növekedést ért el. Az egy részvényre jutó nyereség 8,1 %-kal emelkedett. Az Axel Springer ezáltal teljesítette a 2017. üzleti évre kiadott éves előirányzatát. A 2017-es üzleti évre az Igazgatótanács és a Felügyelőbizottság azt a javaslatot viszi a Részvényesek Éves Közgyűlése elé, hogy az osztalékot emeljék fel részvényenként 2,00 euróra (előző év: részvényenként 1,90 euró).

Dr. Mathias Döpfner, az Axel Springer SE vezérigazgatója így nyilatkozott:  „Árbevétele és EBITDA-ja jelentős szerves növekedésével az Axel Springer - mint erőteljesen növekedő digitális vállalat -  fejlődésének új szakaszába lépett. Legyen szó az aktuális világhírekről, lakáskeresésről vagy álláskeresésről - a mi cégünk megbízható, információt, szórakoztatást és útmutatást kínál, a legkülönbözőbb élethelyzetekben.  Ebben az évben továbbra is erre a sikeres modellre építünk.”

Az előző üzleti évben az Axel Springer kiemelt feladatként tovább erősítette jövedelmezőségét. Kihasználva a meglévő portfóliók adta lehetőségeket, az Apróhirdetési Média üzletág különösen erős szerves növekedésről adott számot. Ezenkívül ez az üzletág célzott felvásárlásokkal tovább erősítette piacvezető szerepét. Az előző üzleti évhez képest a Hírmédia üzletág szerény árbevétel növekedést mutatott fel a továbbra is kihívásokkal jellemzett üzleti környezetben. E fejlődésben döntő szerepe volt a márkák vonzerejének és az internetes üzletág hozzájárulásának. A Marketing Média üzletágban a 2017-ben végrehajtott számos portfólió-optimalizálás utat nyitott az üzletág folyamatos pozitív fejlődése számára.

Konszolidált üzleti eredmények részletesen: Erős árbevétel és nyereségnövekedés

Az elmúlt üzleti évben az Axel Springer jelentősen, 8,3 %-kal növelte konszolidált árbevételét, amely így 3.562,7 millió eurót tett ki (előző év: 3.290,2 millió euró). Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva az árbevétel növekedése 6,3 % volt. A kiigazított EBITDA 8,5 %-kal 645,8 millió euróra emelkedett  (előző év: 595,5 millió euró). A 18,1 %-os kiigazított EBITDA árrés ugyanolyan magas szinten volt, mint az előző évben.
A tárgyidőszakban az Axel Springer által elért konszolidált nyereség 378,0 millió euró volt. Az azt megelőző év nyereségét (450,0 millió euró)  befolyásolta a svájci tevékenységek Ringier-vel kialakított közös vállalatba integrálásának, a CarWale értékesítésének és a hamburgi épületnek az egyszeri pozitív hatása. Az egy részvényre jutó nyereség 2017-ben 3,19 eurót tett ki (előző év: 3,94 euró). Az egyszeri hatásokkal és a beszerzési árallokációk értékvesztésével kiigazított konszolidált nettó jövedelem 9,2 %-kal volt magasabb az előző évinél, és 327,5 millió eurót tett ki (előző év: 299,9 millió euró). Az egy részvényre jutó kiigazított nyereség 8,1 %-kal 2,60 euróra emelkedett (előző év: 2,41 euró).
Az alkalmazottak átlagos létszáma 15.323-ról 15.836-ra emelkedett. Ennek elsődleges oka új alkalmazottak felvétele az Apróhirdetési Média és a Marketing Média üzletágakban.

Előrejelzés 2018-ra: Az árbevétel és a kiigazított EBITDA növekedése várható

A 2018-as üzleti évre a Vállalatcsoport arra számít, hogy az árbevétel 2-5 százalék körül fog emelkedni. Az árbevétel szerves növekedése, ami tartalmazza a konszolidációs és árfolyam kiigazításokat, valamint az új IFRS 16 számviteli szabvány hatását, szintén 2-5 százalék körül várható. A kiigazított EBITDA növekedése az alsó kétjegyű százaléksáv szintjén várható. A részvényenkénti kiigazított nyereség tekintetében az Axel Springer arra számít, hogy a növekedés 2-5 százalék körül lesz. A kiigazított EBITDA és a kiigazított egy részvényre jutó nyereség szerves növekedése 5-9 százalék körül várható.
Az Apróhirdetési Média szegmens árbevétele várhatóan el fogja érni a kétjegyű százalékos szintet. Ugyanez vonatkozik a kiigazított EBITDA-ra is, ahol a Vállalatcsoport szintén kétjegyű százalékos növekedést prognosztizál. A szerves növekedés a felső egyjegyű, alsó kétjegyű százaléksávban várható, az informatikába, a marketingbe és az értékesítésbe történő jelentős beruházások ellenére.
A Hírmédia árbevétele várhatóan csökkenni fog, és 2-5 százalék körül várható. Az év közepétől a Szlovákiában történt print portfólió értékesítése miatt fellépő dekonszolidációs hatások is szerepet fognak játszani ebben. A Vállalatcsoport arra számít, hogy a kiigazított EBITDA 4-7 százalék körül fog növekedni. A szerves fejlődést illetően várhatóan 2-5 százalék körüli csökkenés várható.
A Vállalatcsoport számítása szerint a Marketing Média üzletág árbevétele várhatóan csökkenni fog és a 7-9 százalék körül alakul, miután jelentős hatással lesz rá az aufeminin értékesítésének várható befejezése Franciaországban. A kiigazított EBITDA várhatóan 7-9 százalék körül lesz, szerves alakulása pedig 2-3 százalék körül várható.
Ami a Szolgáltatások/Holding szegmenst illeti, az Axel Springer kalkulációja szerint piaci tényezők miatt a 3-7 százalék körüli csökkenés várható. A kiigazított EBITDA várhatóan javulni fog, és 2-5 százalék körül várható. A szerves fejlődést illetően  3-7 százalék körüli csökkenés várható.

A Digitális Média és a Nemzetközi Üzletág képezik a szerves nyereségnövekedés motorját

Az elmúlt üzleti évben a digitális üzleti modellek döntő mértékben járultak hozzá a Vállalatcsoport növekedéséhez. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva a cégcsoport 12,5 %-os árbevétel-növekedést ért el.
A tárgyidőszakban a nemzetközi üzletág szintén nagyon dinamikusan fejlődött. A nemzetközi üzletág árbevételei 12,5 %-kal, 1.759,8 millió euróra emelkedtek (előző év: 1,564.3 millió euró). A konszolidált árbevételben való részarányuk így, az előző évi 47,5 %-kal szemben, 49,4 %-ra emelkedett.
A hirdetési bevételek 13,4 %-kal, 2.521,3 millió euróra emelkedtek (előző év: 2.223,1 millió euró). Ez az emelkedés az összes üzletág pozitív fejlődésének tudható be. A digitális tevékenységek itt is folytatták térnyerésüket.
A konszolidált hirdetési bevételekben a részarányuk 87,1 %-ot tett ki (az előző év: 84,8 %). Piaci tényezők miatt a terjesztési bevételek 2,1 %-kal kissé csökkentek és 633,0 millió eurót tettek ki (előző év: 646,9 millió euró).
A növekvő digitális terjesztési bevételek még nem tudták teljes mértékben kompenzálni a nyomtatott kiadványok csökkenő bevételeit. Dekonszolidációs hatások miatt az egyéb bevételek 2,8 %-kal 408,3 millió euróra csökkentek (előző év: 420,2 millió euró). Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva majdnem az előző évi szinten maradtak (-0,8 %).

Nőtt az összes üzletág árbevétele és eredménye

Az elmúlt üzleti évben az Apróhirdetési Média üzletág továbbra is a Vállalatcsoport növekedésének motorja volt mind az árbevétel, mind az üzleti eredmény tekintetében. Az árbevétel növekedése 14,6 % volt és 1.007,7 millió eurót tett ki (előző év: 879,5 millió euró). Nagy szerepe volt ebben a dinamikus üzletfejlesztésnek, különösen az állás- és ingatlanportálok esetében, és ezt a 12,7 %-os szerves növekedés is jól mutatta.
A kiigazított EBITDA erős növekedést mutatott: 354,6 millió euróról 413,2 millió euróra emelkedett, a növekedés így az előző évhez képest 16,5 % volt. Az árbevétel konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított szerves növekedése 14,7 % volt. Az árrés is pozitívan alakult és elérte a rendkívül nyereséges 41,0 %-ot (előző év: 40,3 %).

A Hírmédia üzletág az előző évihez képest 1,9 %-kal 1.509,8 millió euróra növelte az árbevételét (előző év: 1.481,6 millió euró). Ezt a fejlődést jól mutatta a BUSINESS INSIDER látványos növekedési dinamikája. Jelentős éves reklámbevételeikkel a németországi BILD és WELT márkák szintén hozzájárultak az üzletág sikeréhez. 2018 januárjában befejeződött a korábbi N24 televíziós csatorna integrálása az új WELT esernyőmárka alatt. A WELT multimédiás kínálata így jól példázza az Axel Springer vállalatcsoport orientált megközelítését, hogy többféle csatornán át kínálja és értékesíti médiakínálatát.

Az év második felében kivitelezett jelentős átszervezés költségei és a nyomtatott termékek általánosan hanyatló piaca ellenére a kiigazított EBITDA 2.0 %-kal emelkedett, 214,4 millió euróról 218,8 millió euróra. A kiigazított szerves EBITDA 3,2 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél. A 14,5 %-os árrés  az előző évi (14,5 %) szinten maradt.

A Marketing Média szegmens árbevétele 984,5 millió euró volt, ami 15.0 %-os emelkedést jelentett (előző év: 856,2 millió euró). A negyedik negyedévben ez az AWIN és az affilinet Teljesítmény Marketingbe való integrálásának is köszönhető volt. Az árbevétel konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított szerves növekedése az üzleti évben 12,4 % volt.A kiigazított EBITDA jelentősen, 16,3 %-kal 95,6 millió euróra emelkedett  (előző év: 82,2 millió euró). Az üzletágban a szerves kiigazított EBITDA növekedés 8,4 % volt. A 9,7 %-os árrés az előző évi (9,6 %) szinten maradt. A célzott beruházásoknak, értékesítéseknek és átszervezésnek köszönhetően az üzleti sikereken túl a Marketing Média üzletág a 2017-es üzleti évben tovább optimalizálódott, ami életképes szervezetet biztosít számára a jövőre nézve. Ezeknek az intézkedéseknek jól látható közelmúltbeli eredménye volt az aufeminin S.A-ban meglévő befektetés értékesítésének kezdeményezése.

A Szolgáltatások/Holding üzletágban az árbevétel az üzleti évben 16,8 %-kal 60,7 millió euróra csökkent (előző év:  72,9 millió euró). A kiigazított EBITDA az előző évi -55.7 millió euróról -81,7 millió euróra változott.

A szabad cash-flow jelentősen bővült, a pénzügyi alapok tovább erősödtek
A tárgyidőszakban az Axel Springer szabad cash-flowját, az ingatlanügyletek hatását figyelmen kívül hagyva, 48,5 %-kal, 341,1 millió euróra növelte (előző év: 229,7 millió euró. A nettó adósság mértéke 2017. december 31-én 1.020,2 millió euró volt, és így kissé alatta maradt a 2016. december 31-i 1,035,2 millió euró értéknek. A 2017-es üzleti év végén a Vállalatcsoport fel nem használt rövid- és hosszúlejáratú hitelei összesen 855,0 millió eurót tettek ki (2016. december 31-én: 840,0 millió euró). Ezáltal Axel Springer tovább erősítette pénzügyi alapjait. A társaság sajáttőke aránya tovább javult, és a beszámoló időpontjában 43,5 % volt (előző év: 40,9 %).

Sajtókapcsolati referens:
Julia Sommerfeld
Tel: +49 30 2591 77613 julia.sommerfeld@axelspringer.de

 

több

Tizedik alkalommal adták át a GLAMOUR Women of the Year díjakat

Tizedik születésnapját ünnepelte a GLAMOUR magazin neves díjátadója, a Women of the Year. A Várkert Bazárban megrendezett eseményen idén is hét kategóriában hirdettek győztest. Az év énekesnőjét, Az év színésznőjét, Az év vállalkozóját, Az év lakberendezőjét, Az év divattervezőjét és Az év közösségi média sztárját az olvasók szavazhatták meg, míg Az év hősnőjét a szerkesztőség választotta meg.

Több mint 65 ezer szavazatot adtak le az olvasók kedvenc jelöltjeikre, több kategóriában nagyon szoros verseny alakult ki, alig néhány száz, volt ahol csak ötven vokson múlt a végeredmény. A március 1-jén megrendezett gálán ünnepélyes keretek között vehették át a megtisztelő elismeréseket a nyertesek. Az év énekesnője Kollányi Zsuzsi lett, akinek a Swiss Laboratory képviseletében Schmidt Krisztián és Ruskó Zoltán adta át a díjat. Az idén debütáló Az év vállalkozója címet Burján Szafi nyerte, aki Király Viktortól vehette át az elismerést, emellett a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének különdíját is megkapta. A kategóriában még egy különdíjat kiosztottak, amit a Noizz.hu-tól Dukai Regina vehetett át. Tomcsányi Dóri Leonardo DiCapriohoz hasonlította magát, amikor Blaskó Nikolett, az ACG Reklámügynökség tulajdonosa átadta neki Az év divattervezőjének járó szobrocskát, hiszen eddig háromszor volt jelölt, de most nyert először. Hasonlóan fogalmazott Nikoletti Petra is, aki szintén nem először kapott jelölést Az év lakberendezője kategóriában, de azt most válthatta először díjra. Az elismerést Szabó Antal, a Poli-Farbe ügyvezetője adta át.

Talán a legnagyobb izgalommal várt kategória Az év színésznője volt. Végül Borbély Alexandra vehette át a díjat, aki meghatódva mondta el köszönőbeszédében, hogy megtalálta azt a helyet, ahol van önbizalma: ezt jelenti neki a színészi pálya. Hihetetlen számára, hogy most magazinokban és címlapokon szerepelhet: „Én tényleg csúnya lánynak láttam magam, nagyon sokat jelent ez a nőiességemnek.” Csobot Adél is színpadra állhatott, aki 2016-os, Az év énekesnőjének járó díja után most Az év közösségi média sztárja lett. Az év színésznőjének járó díjat a C&A képviseletében Mihalik Andrea, míg Az év közösségi média sztárjának járó elismerést Forgács Mariann, a Be Social alapítója nyújtotta át.

A GLAMOUR minden évben átadja Az év hősnője díjat is, ezt idén a Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület vehette át Maróy Krisztinától.  A főszerkesztő beszédében is kitért arra, mennyire fontos, hogy téma legyen a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, és hogy a nők kiálljanak egymásért.

A díjátadón a jelöltek és kísérőik mellett az elmúlt tíz éve díjazottjai, valamint számos hazai híresség is együtt ünnepelt. Többek között Lilu, aki az est műsorvezetője is volt, valamint Osvárt Andrea, Marton Adrienn és Edvin Marton, Epres Panni, Trokán Nóra, Nyári Dia, Nagy Alexa, Nagy Adri, Lipcsei Betta, Szabó Dóra, Sarka Kata.
 

több

#allforjan: A meggyilkolt újságíró, Jan Kuciak utolsó cikkét nemzetközi sajtótermékekben teszik közzé

Nemzetközi újságíró csapat állt fel Pozsonyban, hogy folytassák a tényfeltáró munkát

A Ringier Axel Springer Media AG, a Ringier AG, valamint az Axel Springer SE tulajdonába tartozó összes sajtótermék közzéteszi a mai napon Jan Kuciak meggyilkolt szlovákiai újságíró utolsó cikkét, amelyen még az aktuality.sk munkatársaként dolgozott. A cikket, valamint Peter Bardy, az aktuality.sk főszerkesztőjének vezércikkét nemzetközi közlésre is elérhetővé teszik.

Jan Kuciakot és menyasszonyát 2018. február 25-én vasárnap holtan találták otthonukban. Az újságíró 2015 óta dolgozott a Ringier Axel Springer Szlovákiához tartozó aktuality.sk híroldal oknyomozó csapatában.

Emlékére hozták létre a #allforjan hashtag-et.
A részvétnyilvánításokra a www.allforjan.com címen található digitális könyv ad lehetőséget.

Utolsó cikkében Európai Uniós támogatások csalás gyanúját felvető kifizetéseiről írt, melyben olyan szlovák és olasz állampolgárok éltek vissza az adórendszerrel, akik állítólag a “Ndrangheta” szervezett bűnözői csoporthoz tartoznak. Munkáját az Investigace.cz nevű cseh oknyomozó újságírói központtal, a Tényfeltáró Projekt nevű olasz újságírói szervezettel, valamint a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentő Projekt nevű, tényfeltáró központokat tömörítő nemzetközi konzorciummal együtt végezte.

Azzal, hogy a cikket olyan vezető sajtótermékek teszik közzé, mint a Bild, a Welt, a Blick, a Le Temps, a Politico, a Business Insider, a Newsweek, a Blic, a Blikk, a Fakt és a Novy Cas, a Ringier Axel Springer Media AG és tulajdonosai arra szeretnék felhívni a figyelmet, milyen fontos munkát végeztek Jan Kuciak és oknyomozó kollégái.

Pozsonyban felállt egy hírszerkesztőség, melyben a Ringier Axel Springer, az Axel Springer SE és a Ringier AG legtapasztaltabb oknyomozó újságírói folytatják Jan Kuciak munkáját.

Mark Dekan, a Ringier Axel Springer Media AG CEO-ja az alábbi nyilatkozatot adta: “Jan utolsó cikkének megjelentetése nem hozza vissza őt és menyasszonyát az élők közé. Nem is ad magyarázatot családjaiknak és barátaiknak arra, amit nem lehet megmagyarázni. De ezzel tiszteletünket fejezzük ki Jan Kuciak iránt, aki az életét kockáztatta azért, hogy feltárja ezeket a tényeket. Ezzel azt szeretnénk üzenni, hogy senki nem félemlíthet meg minket, független kiadókat. Egy nemzetközi oknyomozó hírszerkesztőség felállításán dolgozunk jelenleg, amely folytatni fogja Jan munkáját. Továbbra is megvédjük a szólásszabadságot, a szabad sajtót, a jogállamot és a demokráciát.”

Peter Bardy, az aktuality.sk főszerkesztője: “Ha a bűncselekmény elkövetése azt a célt szolgálta, hogy a Ringier Axel Springer Szlovákiát és a hasonló független kiadókat elrettentse a jogsértések leleplezésétől, akkor csak egyetlen dolgot mondhatunk: Soha nem fogjuk hagyni, hogy megfélemlítsenek!”

Ha szeretné megkapni Jan Kuciak cikkét, valamint az aktuality.sk főszerkesztője, Peter Bardy vezércikkét szlovák, angol vagy német nyelven, kérjük, forduljon munkatársunkhoz:
Peter Porubský
Senior PR Manager
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
Mobile: +421 911 409 556
E-mail: peter.porubsky@ringieraxelspringer.sk

 

A Ringier Axel Springer Media AG-ről
Ringier Axel Springer Media AG-t 2010-ben alapította a svájci Ringier AG és a német Axel Springer SE. A vállalat Lengyelországban, Magyarországon, Szerbiában, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban és Litvániában működteti media szolgáltatásainak széles kínálatát, amely több mint 165 digitális és nyomtatott terméket foglal magában. A zürichi székhelyű vállalat összesen mintegy 3100 munkavállalót foglalkoztat.

Sajtókapcsolat:
Alexandra Delvenakiotis
Group Director Communications and Public Affairs
Director Digital Media Campus
Ringier Axel Springer Media AG
Phone +41 44 267 29 14
a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.com
www.ringieraxelspringer.com

több

2018Feb26

Emberölés áldozata lett a szlovák újságíró

A Ringier Axel Springer Szlovákia, a Ringier Axel Springer Media AG, a Ringier AG, valamint az Axel Springer SE közös vállalati közleménye

Megdöbbenve fogadtuk a hírt, miszerint Ján Kuciak szlovák újságíró kollégánk és partnere kegyetlen emberölés áldozata lett. Bár a bűntény háttere egyelőre nem tisztázott teljes mértékben, megalapozott annak gyanúja, hogy a gyilkosságnak köze lehet az újságíró egyik folyamatban lévő oknyomozó munkájához. Jan Kuciak három éve dolgozik a Ringier Axel Springer Szlovákiához tartozó aktuality.sk hírportálnak.

Osztozunk a gyászban családjukkal, barátaikkal és munkatársaikkal, és mindent megteszünk, hogy támogassuk a nyomozó hatóságokat a bűntény feltárásában. Amennyiben a gyilkosság célja az volt, hogy a Ringier Axel Springer Szlovákiához hasonló független kiadókat elrettentse attól, hogy leleplezzék a jogsértéseket, abban az esetben még állhatatosabban és még lelkiismeretesebben végezzük majd tényfeltáró munkánkat.
 
A Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoportról

A Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoport hazánk egyik vezető médiavállalata. Portfóliójába olyan erős márkák tartoznak, mint a piacvezető Blikk, a Blikk.hu, a népszerű Kiskegyed, a jól ismert GLAMOUR, valamint a Profession.hu. A kiadványok köre 2017-ben kiegészült a millenniumi célcsoporthoz szóló Noizz.hu online trendmagazinnal. A budapesti székhelyű Ringier Axel Springer Magyarország cégcsoport Közép-KeletEurópa vezető integrált multimédia vállalata, a svájci-német tulajdonú Ringier Axel Springer Media AG leányvállalata.