All Brands

Eredményes első félévi teljesítményét követően az Axel Springer megemeli bevételi előirányzatát

Az EBITDA jövedelmezőségi mutató 16,2 %-kal nőtt / Jelentős bevételnövekedés az apróhirdetési üzletág és a fizetős üzleti modellek terén / 6,9 %-os árbevétel növekedés / A digitális média szerves növekedése 10,7 % / Megemelt bevételi előirányzat

Az Axel Springer első három hónapban mutatott pozitív gazdasági fejlődési trendje a második negyedévben is folytatódott, ezzel jelentősen növelte mind az árbevételét, mind a működési bevételeit. Ennek hajtóereje a digitális üzletág folyamatos dinamikus növekedése, melynek szerves növekedése 2017 első félévében 10,7 %-ot tett ki. Ezáltal ez az üzletág realizálta a cég összbevételeinek 70,6 %-át. Továbbá a digitális tevékenység részesedése az EBITDA jövedelmezőségi mutatóban 77,1 %. Az első félévben Axel Springer 6,9 %-kal, 1.695,0 millió euróra növelte összbevételét (előző év: 1.585,3 millió euró).  E növekedéshez mindhárom operatív üzletág hozzájárult. A konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva, az előző év azonos időszakával összevetve a teljes árbevétel 4,7 %-kal növekedett.

Az Axel Springer jelentősen növelte a kamatok, adók, leírás és amortizáció előtti jövedelmét (EBITDA), mely a nem ismétlődő hatásokkal kiigazítva 16,2 %-kal 317,2 millió euróra növekedett (előző év: 272,9 millió euró).   Az apróhirdetési üzletágon túl, melynek az EBITDA mutatója 16,6 %-kal emelkedett, ez a fizetős üzleti modellek erős, 33,6 %-os növekedésének tudható be. A Vállalatcsoport EBITDA jövedelmezőségi rátája 17,2 %-ról 18,7 %-ra növekedett.  Az igen sikeres első félév után az Axel Springer megemeli bevételi előirányzatát: az egész évre vonatkozóan az EBITDA és az egy részvényre jutó kiigazított hozam növekedése jelenleg a 7-9 százalékos tartományban várható, míg előzőleg a növekedést az 5-9 százalékos sávba várták.

Dr. Mathias Döpfner, az Axel Springer SE vezérigazgatója szerint: “Beruházásaink, különösen amelyeket a nemzetközi digitális üzletágban realizáltunk, egyre inkább kifizetődnek. Kiemelten mutatja ezt az apróhirdetési üzletág folytatódó kiváló növekedése.

A fizetős üzleti modellek szintén két erős negyedévet tudhatnak maguk mögött, melynek alapja a BUSINESS INSIDER tevékenységének tartós növekedési lendülete, valamint a BILD 65. évfordulójára kiadott “BILD für Alle” (“BILD mindenkinek”), amely a legnagyobb példányszámban terjesztett BILD szám volt a lap eddigi történetében.”

A digitális tevékenység folyamatos bővülésének köszönhetően a vállalatcsoport átlagos alkalmazotti létszáma 4,5 %-kal 15.664 főre emelkedett (előző év: 14.986).

A kiigazított nettó jövedelem jelentősen emelkedik

A pozitív gazdasági fejlődést a nem ismétlődő hatásokkal és a beszerzési ár allokációk értékvesztésével kiigazított nettó jövedelem is alátámasztja. Az első félévben ez a mutató 15,9 %-kal, 169,5 millió euróra emelkedett (előző év: 146,2 millió euró).  Az egy részvényre jutó kiigazított hozam 15,4 %-kal javult, 1,20 euróról 1,38 euróra. A kiigazítás nélküli nettó jövedelem 116,9 millió eurót tett ki, az előző év azonos időszakára eső 273,2 millió euróval szemben. Az előző évi értéket jelentős egyszeri hatások befolyásolták, úgymint a svájci Ringier Axel Springer Schweiz AG megalapítása és a CarWale értékesítése. A kiigazítás nélküli egy részvényre jutó hozam 0,95 euró (előző év: 2,41 euró).

Optimalizált pénzügyi feltételek

Az első félévben a szabad pénzeszközök az ingatlanpiaci tranzakciók nélkül 24,4 %-kal, 163,2 millió euróra emelkedtek (előző év: 131,2 millió euró).   Részben az április osztalékfizetés miatt 2017. június 30-án a nettó adósság 1234,7 millió euróra emelkedett, szemben a 2016. év végi 1035,2 millió euróval. A pénzügyi feltételek további optimalizálása érdekében az Axel Springer 2017 májusában elvégezte meglévő váltóinak (Schuldschein) törlését, konverzióját és ismételt kibocsátását. Ennek következtében az átlagkamat javult, az átlagos lejárati idők növekedtek, és a finanszírozási volumen 428 millió euróval emelkedett. Az 1.500 millió eurót kitevő jelenlegi hosszúlejáratú hitelekből június végéig 460 millió euró felhasználása történt meg (2016 végén ez 680 millió euró volt). 2017. június 30-án a saját tőke aránya 39 % volt, szemben a 2016 év végi 40,9 %-kal.

A bevételek minden üzletágban növekedtek

Az apróhirdetési üzletág fejlődése az elmúlt fél évben nagyon kedvező volt. A bevételek 15,6 %-kal 491 millió euróra emelkedtek (előző év: 424,7 millió euró). A 11,8 %-os szerves növekedés hátterében elsősorban az állás és ingatlan portálok jelentős bővülése állt. A főleg a Land&Lesure integrációjából eredő konszolidációs hatások szintén hozzájárultak ehhez. Az apróhirdetési szegmens EBITDA értéke jelentősen, 16.6 %-kal 199.9 millió euróra növekedett, szemben az előző év azonos időszakában elért 171.4 millió euróval. A konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított EBITDA 13,3 %-kal növekedett. Kissé tovább javuló, 40,7 %-os EBITDA rátájával (előző év: 40,4 %) az apróhirdetési szegmens továbbra is a Vállalatcsoport legjövedelmezőbb szegmense maradt.

Erős év eleji kezdés után a fizetős üzleti modellek szegmens a második negyedévben tovább fokozta pozitív lendületét. A BILD sikeres különkiadása a második negyedévben szintén hozzájárult ehhez. Összességében az üzletág az első félévben 2,3 %-kal, 725,4 millió euróra növelte bevételeit (előző év: 709 millió euró). Ennek oka elsősorban a digitális tevékenységek erőteljes növekedése volt, különösen a nemzetközi digitális tevékenységek körében. A BUSINESS INSIDER gazdasági hírszolgálat felülmúlta az első három hónapban mutatott magas növekedési rátáját. Az eMarketer egyszeri konszolidációs hatásai szintén észlelhetők ebben. A digitális fizetős üzleti modellek növekedése bőven kompenzálta a nyomtatott üzletág piaci hatások miatti visszaesését. A bevételek növekedése és a kiadások fegyelmezett kezelése következtében az üzletág EBITDA értéke 33,6 %-kal 110,9 millió euróra növekedett (előző év: 83 millió euró).  A konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva a növekedés 20,7% volt. Az EBITDA ráta jelentősen, 11,7 %-ról 15,3 %-ra növekedett.

Axel Springer a marketing modellek szegmensben is erős növekedést ért el, melynek bevételei az első félévben 8,1 %-kal, 447,8 millió euróra emelkedtek (előző év: 414,1 millió euró). A konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított bevételek 10,9 %-kal emelkedtek. Az üzletág EBITDA értéke 40,4 millió eurót tett ki, az előző év azonos időszakára eső 46,5 millió euróval szemben. Ez az egyes eléréshez kötött marketing tevékenységnél tapasztalható, kihívásokkal teli piaci viszonyok miatt alakult így. Az üzletág EBITDA mutatója 9%-ra csökkent, az előző év azonos időszakára eső 11,2%-al szemben.

Kontaktszemély az Axel Springer SE sajtóügyeiben:
Julia Sommerfeld
Tel: +49 30 2591 77613
julia.sommerfeld@axelspringer.de