All Brands

Az Axel Springer árbevétele és üzleti eredménye 2017-ben jelentős mértékben növekedett

A vállalat elérte üzleti és stratégiai céljait / Árbevételének szerves növekedése: 6,3 %
/ Hirdetések kiigazított EBITDA-ja: 8,5 % / Növekedés mindegyik üzletágban / A digitális média szerves profitnövekedése: 12,5 % / A megajánlott osztalék részvényenként 2,00 euróra emelkedett / 2018-ra a kiigazított EBITDA és a kiigazított, egy részvényre jutó nyereség szerves növekedése 5-9 százalék körül várható.
 

Az Axel Springer következetesen megvalósította stratégiáját és elérte a Vállalatcsoportnak a 2017-es üzleti évre kitűzött összes célját. A szerves növekedés előtérbe helyezése, a meglévő portfóliók közötti szinergiák kihasználása és a célzott felvásárlások meghozták az eredményt: A tárgyévben minden üzletág értékesítése és nyeresége növekedett. A digitális üzleti modellek különösen hozzájárultak ehhez a fejlődéshez. Az elmúlt üzleti év során ezek realizálták az árbevétel 71,5 százalékát, a hirdetési bevételek 87,1 százalékát és a kiigazított konszolidált EBITDA 80,0 százalékát. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva a digitális tevékenységek jelentős, 12,5 %-os árbevétel növekedést értek el.

Összességében az Axel Springer vállalati árbevétele 8,3 %-kal növekedett. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva az árbevételek növekedése 6,3 % volt. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) a beszerzési árallokációkkal és egyszeri hatásokkal kiigazított értéke 8,5 %-os növekedést ért el. Az egy részvényre jutó nyereség 8,1 %-kal emelkedett. Az Axel Springer ezáltal teljesítette a 2017. üzleti évre kiadott éves előirányzatát. A 2017-es üzleti évre az Igazgatótanács és a Felügyelőbizottság azt a javaslatot viszi a Részvényesek Éves Közgyűlése elé, hogy az osztalékot emeljék fel részvényenként 2,00 euróra (előző év: részvényenként 1,90 euró).

Dr. Mathias Döpfner, az Axel Springer SE vezérigazgatója így nyilatkozott:  „Árbevétele és EBITDA-ja jelentős szerves növekedésével az Axel Springer - mint erőteljesen növekedő digitális vállalat -  fejlődésének új szakaszába lépett. Legyen szó az aktuális világhírekről, lakáskeresésről vagy álláskeresésről - a mi cégünk megbízható, információt, szórakoztatást és útmutatást kínál, a legkülönbözőbb élethelyzetekben.  Ebben az évben továbbra is erre a sikeres modellre építünk.”

Az előző üzleti évben az Axel Springer kiemelt feladatként tovább erősítette jövedelmezőségét. Kihasználva a meglévő portfóliók adta lehetőségeket, az Apróhirdetési Média üzletág különösen erős szerves növekedésről adott számot. Ezenkívül ez az üzletág célzott felvásárlásokkal tovább erősítette piacvezető szerepét. Az előző üzleti évhez képest a Hírmédia üzletág szerény árbevétel növekedést mutatott fel a továbbra is kihívásokkal jellemzett üzleti környezetben. E fejlődésben döntő szerepe volt a márkák vonzerejének és az internetes üzletág hozzájárulásának. A Marketing Média üzletágban a 2017-ben végrehajtott számos portfólió-optimalizálás utat nyitott az üzletág folyamatos pozitív fejlődése számára.

Konszolidált üzleti eredmények részletesen: Erős árbevétel és nyereségnövekedés

Az elmúlt üzleti évben az Axel Springer jelentősen, 8,3 %-kal növelte konszolidált árbevételét, amely így 3.562,7 millió eurót tett ki (előző év: 3.290,2 millió euró). Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva az árbevétel növekedése 6,3 % volt. A kiigazított EBITDA 8,5 %-kal 645,8 millió euróra emelkedett  (előző év: 595,5 millió euró). A 18,1 %-os kiigazított EBITDA árrés ugyanolyan magas szinten volt, mint az előző évben.
A tárgyidőszakban az Axel Springer által elért konszolidált nyereség 378,0 millió euró volt. Az azt megelőző év nyereségét (450,0 millió euró)  befolyásolta a svájci tevékenységek Ringier-vel kialakított közös vállalatba integrálásának, a CarWale értékesítésének és a hamburgi épületnek az egyszeri pozitív hatása. Az egy részvényre jutó nyereség 2017-ben 3,19 eurót tett ki (előző év: 3,94 euró). Az egyszeri hatásokkal és a beszerzési árallokációk értékvesztésével kiigazított konszolidált nettó jövedelem 9,2 %-kal volt magasabb az előző évinél, és 327,5 millió eurót tett ki (előző év: 299,9 millió euró). Az egy részvényre jutó kiigazított nyereség 8,1 %-kal 2,60 euróra emelkedett (előző év: 2,41 euró).
Az alkalmazottak átlagos létszáma 15.323-ról 15.836-ra emelkedett. Ennek elsődleges oka új alkalmazottak felvétele az Apróhirdetési Média és a Marketing Média üzletágakban.

Előrejelzés 2018-ra: Az árbevétel és a kiigazított EBITDA növekedése várható

A 2018-as üzleti évre a Vállalatcsoport arra számít, hogy az árbevétel 2-5 százalék körül fog emelkedni. Az árbevétel szerves növekedése, ami tartalmazza a konszolidációs és árfolyam kiigazításokat, valamint az új IFRS 16 számviteli szabvány hatását, szintén 2-5 százalék körül várható. A kiigazított EBITDA növekedése az alsó kétjegyű százaléksáv szintjén várható. A részvényenkénti kiigazított nyereség tekintetében az Axel Springer arra számít, hogy a növekedés 2-5 százalék körül lesz. A kiigazított EBITDA és a kiigazított egy részvényre jutó nyereség szerves növekedése 5-9 százalék körül várható.
Az Apróhirdetési Média szegmens árbevétele várhatóan el fogja érni a kétjegyű százalékos szintet. Ugyanez vonatkozik a kiigazított EBITDA-ra is, ahol a Vállalatcsoport szintén kétjegyű százalékos növekedést prognosztizál. A szerves növekedés a felső egyjegyű, alsó kétjegyű százaléksávban várható, az informatikába, a marketingbe és az értékesítésbe történő jelentős beruházások ellenére.
A Hírmédia árbevétele várhatóan csökkenni fog, és 2-5 százalék körül várható. Az év közepétől a Szlovákiában történt print portfólió értékesítése miatt fellépő dekonszolidációs hatások is szerepet fognak játszani ebben. A Vállalatcsoport arra számít, hogy a kiigazított EBITDA 4-7 százalék körül fog növekedni. A szerves fejlődést illetően várhatóan 2-5 százalék körüli csökkenés várható.
A Vállalatcsoport számítása szerint a Marketing Média üzletág árbevétele várhatóan csökkenni fog és a 7-9 százalék körül alakul, miután jelentős hatással lesz rá az aufeminin értékesítésének várható befejezése Franciaországban. A kiigazított EBITDA várhatóan 7-9 százalék körül lesz, szerves alakulása pedig 2-3 százalék körül várható.
Ami a Szolgáltatások/Holding szegmenst illeti, az Axel Springer kalkulációja szerint piaci tényezők miatt a 3-7 százalék körüli csökkenés várható. A kiigazított EBITDA várhatóan javulni fog, és 2-5 százalék körül várható. A szerves fejlődést illetően  3-7 százalék körüli csökkenés várható.

A Digitális Média és a Nemzetközi Üzletág képezik a szerves nyereségnövekedés motorját

Az elmúlt üzleti évben a digitális üzleti modellek döntő mértékben járultak hozzá a Vállalatcsoport növekedéséhez. Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva a cégcsoport 12,5 %-os árbevétel-növekedést ért el.
A tárgyidőszakban a nemzetközi üzletág szintén nagyon dinamikusan fejlődött. A nemzetközi üzletág árbevételei 12,5 %-kal, 1.759,8 millió euróra emelkedtek (előző év: 1,564.3 millió euró). A konszolidált árbevételben való részarányuk így, az előző évi 47,5 %-kal szemben, 49,4 %-ra emelkedett.
A hirdetési bevételek 13,4 %-kal, 2.521,3 millió euróra emelkedtek (előző év: 2.223,1 millió euró). Ez az emelkedés az összes üzletág pozitív fejlődésének tudható be. A digitális tevékenységek itt is folytatták térnyerésüket.
A konszolidált hirdetési bevételekben a részarányuk 87,1 %-ot tett ki (az előző év: 84,8 %). Piaci tényezők miatt a terjesztési bevételek 2,1 %-kal kissé csökkentek és 633,0 millió eurót tettek ki (előző év: 646,9 millió euró).
A növekvő digitális terjesztési bevételek még nem tudták teljes mértékben kompenzálni a nyomtatott kiadványok csökkenő bevételeit. Dekonszolidációs hatások miatt az egyéb bevételek 2,8 %-kal 408,3 millió euróra csökkentek (előző év: 420,2 millió euró). Konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazítva majdnem az előző évi szinten maradtak (-0,8 %).

Nőtt az összes üzletág árbevétele és eredménye

Az elmúlt üzleti évben az Apróhirdetési Média üzletág továbbra is a Vállalatcsoport növekedésének motorja volt mind az árbevétel, mind az üzleti eredmény tekintetében. Az árbevétel növekedése 14,6 % volt és 1.007,7 millió eurót tett ki (előző év: 879,5 millió euró). Nagy szerepe volt ebben a dinamikus üzletfejlesztésnek, különösen az állás- és ingatlanportálok esetében, és ezt a 12,7 %-os szerves növekedés is jól mutatta.
A kiigazított EBITDA erős növekedést mutatott: 354,6 millió euróról 413,2 millió euróra emelkedett, a növekedés így az előző évhez képest 16,5 % volt. Az árbevétel konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított szerves növekedése 14,7 % volt. Az árrés is pozitívan alakult és elérte a rendkívül nyereséges 41,0 %-ot (előző év: 40,3 %).

A Hírmédia üzletág az előző évihez képest 1,9 %-kal 1.509,8 millió euróra növelte az árbevételét (előző év: 1.481,6 millió euró). Ezt a fejlődést jól mutatta a BUSINESS INSIDER látványos növekedési dinamikája. Jelentős éves reklámbevételeikkel a németországi BILD és WELT márkák szintén hozzájárultak az üzletág sikeréhez. 2018 januárjában befejeződött a korábbi N24 televíziós csatorna integrálása az új WELT esernyőmárka alatt. A WELT multimédiás kínálata így jól példázza az Axel Springer vállalatcsoport orientált megközelítését, hogy többféle csatornán át kínálja és értékesíti médiakínálatát.

Az év második felében kivitelezett jelentős átszervezés költségei és a nyomtatott termékek általánosan hanyatló piaca ellenére a kiigazított EBITDA 2.0 %-kal emelkedett, 214,4 millió euróról 218,8 millió euróra. A kiigazított szerves EBITDA 3,2 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél. A 14,5 %-os árrés  az előző évi (14,5 %) szinten maradt.

A Marketing Média szegmens árbevétele 984,5 millió euró volt, ami 15.0 %-os emelkedést jelentett (előző év: 856,2 millió euró). A negyedik negyedévben ez az AWIN és az affilinet Teljesítmény Marketingbe való integrálásának is köszönhető volt. Az árbevétel konszolidációs és árfolyamhatásokkal kiigazított szerves növekedése az üzleti évben 12,4 % volt.A kiigazított EBITDA jelentősen, 16,3 %-kal 95,6 millió euróra emelkedett  (előző év: 82,2 millió euró). Az üzletágban a szerves kiigazított EBITDA növekedés 8,4 % volt. A 9,7 %-os árrés az előző évi (9,6 %) szinten maradt. A célzott beruházásoknak, értékesítéseknek és átszervezésnek köszönhetően az üzleti sikereken túl a Marketing Média üzletág a 2017-es üzleti évben tovább optimalizálódott, ami életképes szervezetet biztosít számára a jövőre nézve. Ezeknek az intézkedéseknek jól látható közelmúltbeli eredménye volt az aufeminin S.A-ban meglévő befektetés értékesítésének kezdeményezése.

A Szolgáltatások/Holding üzletágban az árbevétel az üzleti évben 16,8 %-kal 60,7 millió euróra csökkent (előző év:  72,9 millió euró). A kiigazított EBITDA az előző évi -55.7 millió euróról -81,7 millió euróra változott.

A szabad cash-flow jelentősen bővült, a pénzügyi alapok tovább erősödtek
A tárgyidőszakban az Axel Springer szabad cash-flowját, az ingatlanügyletek hatását figyelmen kívül hagyva, 48,5 %-kal, 341,1 millió euróra növelte (előző év: 229,7 millió euró. A nettó adósság mértéke 2017. december 31-én 1.020,2 millió euró volt, és így kissé alatta maradt a 2016. december 31-i 1,035,2 millió euró értéknek. A 2017-es üzleti év végén a Vállalatcsoport fel nem használt rövid- és hosszúlejáratú hitelei összesen 855,0 millió eurót tettek ki (2016. december 31-én: 840,0 millió euró). Ezáltal Axel Springer tovább erősítette pénzügyi alapjait. A társaság sajáttőke aránya tovább javult, és a beszámoló időpontjában 43,5 % volt (előző év: 40,9 %).

Sajtókapcsolati referens:
Julia Sommerfeld
Tel: +49 30 2591 77613 julia.sommerfeld@axelspringer.de